Magnezitárska 60-ka z Krompách do Košíc Tlačiť
K M A G N E Z I T F E R O N A K O Š I C E pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice a 60 rokov založenia turistického oddielu v spolupráci s Klubom Slovenských Turistov a Klubom Turistov Mesta Košíc ORGANIZUJE PRE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PRÍRODY A TURISTIKY dňa 4. mája 2019 42. MAGNEZITÁRSKU 60-ku z Krompách do Košíc.
Propozície:  42_MAGNEZITRSKA_60-ka_propozcie_2019.pdf