Dočasná uzávera cykltrasy č. 2308 (do 31.03.2019) Tlačiť
Na základe informácie Lesnej správy v Prievidzi vám dávame na vedomie uzáveru cyklotrasy  č. 2308 z dôvodu vykonávania ťažby. Uzávera trvá do 31.marca 2019.
Mapa:  Uzavretie_cyklotrasy.docx