Metodika a športoví odborníci KST Tlačiť
Zatiaľ platný zoznam:

V aktualizácii na UMK KST


V roku 2019 sa chystá kurz inštruktorov cykloturistiky I. a II. stupňa. Kto má záujem môže sa predbežne emailom hlásiť u nášho metodika. Taktiež chystáme preškoľovací kurz pre bývalých cvičiteľov.

Vážení cyklo priatelia,

chcem vám poďakovať za pomoc pri sumarizovaní platného zoznamu inštruktorov a cvičiteľov cykloturistiky. Síce vás bolo málo, ale predsa ste sa v tomto predvianočnom zhone ozvali a zaslali patričné informácie. Prajem vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa šťastia a úspechov do Nového roka. PF 2019


Martin Čajka
predseda cyklo sekcie