Turistická kvalifikácia
Značkári Tlačiť
I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
Značkár (bývalý značkár III. tr.)zabezpečuje základné značkárske práce v teréne
Inštruktor značenia (bývalý značkár I. a II. tr.)zabezpečuje aj náročné značkárske práce a pôsobí ako lektor
 
II. Rozsah prípravy
Značkár35 hodín (4 dni),
v skrátenej forme 15 hodín (2 dni)
Inštruktor značenia30 hodín (4 dni),
v skrátenej forme 15 hodín (2 dni)