Turistická kvalifikácia
Kvalifikačný systém Tlačiť
Upozorňujeme, že nižšie uvedené informácie nemusia byť aktuálne.Kvalifikačný systém prebieha v tomto období úplnou rekonštrukciou, v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z.

Po aktualizácii dokumentov tieto zverejníme v novom znení.
Pôvodný systém schválila ústredná rada KST dňa 23.2.1991

Kvalifikačný systém KST vo formáte Word 6.0/95 - kvalsys.doc