Vykonávacie predpisy
VP KST č. 15/2011 o daroch, reklame a sponzorstve Tlačiť
 VP o_daroch_reklame a sponzorstve.doc